ماهیگیری در بهار

ماهیگیری در فصول مختلف سال

/fishing-seasons-2

در ذهن اکثر ماهیگیران سوالات زیادی در این مورد وجود دارد که در چه فصلی به ماهیگیری بروند یا اینکه چه فصلی برای صید ماهی مناسب است؟ فصل های سال از نظر دمای هوا و دمای آب متغیر هستند. این اختلاف دما بر آب تأثیر زیادی می گذارد، هر چه هوا سردتر شود آب دریاچه ها و به خصوص آب رودخانه ها سردتر می شود و هر چه هوا گرم تر شود آب رودخانه ها و دریاچه ها گرمتر می شود.


ماهیگیری در فصول مختلف سال

/fishing-seasons

در ذهن اکثر ماهیگیران سوالات زیادی در این مورد وجود دارد که در چه فصلی به ماهیگیری بروند یا اینکه چه فصلی برای صید ماهی مناسب است؟ فصل های سال از نظر دمای هوا و دمای آب متغیر هستند. این اختلاف دما بر آب تأثیر زیادی می گذارد، هر چه هوا سردتر شود آب دریاچه ها و به خصوص آب رودخانه ها سردتر می شود و هر چه هوا گرم تر شود آب رودخانه ها و دریاچه ها گرمتر می شود.