به گزارش ایلنا از بندرعباس، ابراهیم عالی زاده در کمیته مدیریت صید استان هرمزگان، پیرو ابلاغ سازمان شیلات ایران از اجرای طرح دریابست در کمیته مدیریت صید از یکم تا پانزدهم مهرماه سال جاری خبر داد.
وی افزود: براساس برنامه ریزی‌‌های انجام شده این طرح قبل از شروع صید میگوو  در تمام صید گاه‌‌های استان هرمزگان اجرا ‌‌می‌شود.

عالی زاده با اشاره به همکاری استانداری ،نیروهای نظامی و انتظامی،  پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و همه دستگاه های مرتبط در اجرای این طرح، خاطر نشان کرد: در مدت اجرای این طرح در صورت مشاهده کوچکترین تخلف در کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی و محاکم قضایی رسیدگی ‌‌می‌شود.معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان در این نشست با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح دریابست هرمزگان در سال های گذشته، گفت: این طرح از سنت های صیادان در سالهای دور بوده است و نزدیک به دو دهه پیش در استان توسط خود صیادان به اجرا در می آمده که با توجه به وضعیت ذخایر آبزیان و مزایای اجرای این طرح برای صید و صیادی پایدار پیرو ابلاغ سازمان شیلات ایران و کمیته مدیریت صید استان تصمیمم به اجرای مجدد آن کرده است.

" اصطلاح دریابست " در واقع به حالت تعلیق در آوردن فعالیت ماهیگیری و صیادی در زمان و مکان خاص جهت حفظ و پایداری ذخیره و کاهش فشار صید بی رویه بر ذخیره آبزیان است.