صادقی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر ذخایر آبزیان دریایی در خلیج فارس و دریای عمان تحت فشار مضاعف قرار گرفته است و صید غیرمجاز و دسترسی آزاد به منابع آبزیان، آلودگی‌های زیست محیطی دریا و اثرات تغییر اقلیم بر اکوسیستم‌های دریایی، قدرت احیا ذخائر را به شدت کاهش داده است گفت: اجرای این طرح، نقش بسزایی در احیا و بازسازی ذخایر آبزیان در استان هرمزگان خواهد داشت.

صادقی با اشاره به اهمیت حفاظت و تقویت ذخایر ژنتیکی آبزیان، رهاسازی و بازسازی دخائر آبزیان، ایجاد زیستگاه‌های مصنوعی، جلوگیری و ممانعت از آلودگی خوریات و بهسازی خوریات و زیستگاه‌های آبزیان را از اهم اقدامات و برنامه‌های شیلات استان هرمزگان در این زمینه خواند.

وی تدوین و ارائه پیش نویس طرح جامع بازسازی ذخایر آبزیان، تشکیل کمیته بازسازی ذخایر با مشارکت همه سازمان‌های زیربط، تنظیم برنامه عملیاتی برای طرح توسعه بازسازی ذخایر را از فرآیندها برای توسعه و اجرای برنامه بازسازی ذخایر خواند.

سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان با ۲۲ بندر صیادی، ۳۰ درصد بنادر صیادی و ۳۶ درصد صید انواع آبزیان را به خود اختصاص داده است که نشان از جایگاه و اهمیت فعالیت‌های شیلاتی این استان در کشور است اظهار داشت: اجرای برنامه‌های حفاظتی و بازسازی ذخایر زمینه ساز بهره برداری پایدار و مسئولانه که تضمین کننده اشتغال پایدار برای جامعه صیادی استان هرمزگان است.