هیولای آبی

هیولای آبی در تور ماهیگیر افتاد!!!!

/river-monster-2

گربه ماهی آبی با وزن نزدیک به ۱۲۰ پوند ( معادل 54.4 کیلوگرم ) و لقب "هیولا" در تنسی در تور ماهیگیر افتاد.  آژانس منابع حیات وحش تنسی در یک پست فیسبوکی که تصاویری از این ماهی را به اشتراک گذاشته است، گفت:" این ماهی ۵۴ اینچی ( معادل 137 سانتیمتر ) پس از اندازه‌گیری در رودخانه کامبرلند صید شد."


هیولای آبی در تور ماهیگیر افتاد!!!!

/river-monster

گربه ماهی آبی با وزن نزدیک به ۱۲۰ پوند ( معادل 54.4 کیلوگرم ) و لقب "هیولا" در تنسی در تور ماهیگیر افتاد.  آژانس منابع حیات وحش تنسی در یک پست فیسبوکی که تصاویری از این ماهی را به اشتراک گذاشته است، گفت:" این ماهی ۵۴ اینچی ( معادل 137 سانتیمتر ) پس از اندازه‌گیری در رودخانه کامبرلند صید شد."