1- ماهیگیری با چوب و نخ ماهیگیری:

برای صید ماهی هایی مثله تن یا سایز بزرگ دریایی ، نکته ی قابل تامل این هست که بر خلاف تور این مورد با هر بار شکار موفق فقط یک ماهی صید می شود ولی تور ممکن است با هر بار پرتاب جنذ ماهی با سایز های متفاوت را در دام بیاندازد ، از یک طعمه روی آب استفاده می شود که باید حرکاتی موجی طور به مشابه ماهی طبیعی را داشته باشد . فقط کافیه بتونید نزدیک گله ماهی ها بشید تا احتمالا شکارتون موفق تر باشه .

2- روآبی انتظاری:

طعمه های جذاب به صورت شناور و پست سرهم به نخ متصل می شوند ، طعمه ها باید جوری از سطح دریا فاصله بگیرند و کمی به عمق آب فرو بروند که پرندگان جذب طعمه نشوند. برای ماهیانی مناسب می باشد که نه نزدیک کف آب حرکت می کنند نه روی سطح آی هستند حد فاصل این دو سطح شکار می کنند.

3- تور پرده ای :

یک تور مانند دیوار یا پرده  در آب قرار می گیرد و ماهیانی که در این مسیر به این دیوار برخورد می کنند را به دام می اندازد
سایز ماهیان صید شده به اندازه ی حلقه های تور دارد . خیلی مشخص نیست در این سبک چه ماهی هایی در دام می افتند
این روش خیلی مناسب محیط زیست نمی باشد.

4- ماهیگیری با تور به سبک گلدانی:

این سبک از تور اندازی برای دسته های متراکم ماهی های تک گونه مانند ماهی های تن استفاده می شود توری عمودی دور دسته های ماهی را احاطه می کند و سپس پایین تور جمع شده و به شکل گلدان می شود

5- ماهیگیری به سبک تور گلدانی و تله:

ساخته شده از چوب ، سیم و پلاستیک برای صید سخت پوستان مانند خرچنگ استفاده می شوید ورودی مخروطی شکل برای ورود صید به تله که در قسمت بالا قرار دارد و نمی تواند فرار کند در کف آب قرار می گیرد و نزدیک 24 ساعت هر دوره زمانی پرتابی دارد.

6- تور طرح کف سابی:

سازه های سفت و سخت هستند که بر کف دریا در امتداد حرکت قایقی کشیده می شود . برای صید ماهی های کف خواب ، صدف و خرچنگ استفاده می شود ولی بسیار مخرب و آسیب زا برای محیط می باشد.

7- تور ترال :

این تور ها در میان آب حرکت داده می شوند نه در بستر دریا با استفاده از فناوری صوتی  گله ماهیانشناسایی می شوند و در آن قسمت تور هدایت می شود اما این روش نیز بسیار روش مضری برای ابزیان می باشد به همین دلیل بسیار محدود شد.

8- تور ترال کف خواب :

تور مخروطی شکلی که در نزدیکی کف آب حرکت داده می شود برای گرفتن تعداد زیاد ماهی بسیار پر کاربرد است
این روش هم مانند بسیار از روش های ماهیگیری با تور به خاطر مضرات بی حدش برای اکوسیستم آبزیان بسیار محدود شده است.